Littenseradiel

Boten te koop in Littenseradeel

Littenseradeel was een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland. De gemeente werd na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 gevormd door de fusie van de voormalige gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel.

No found results