Disclaimer

Eenbootkopen.nl is onderdeel van PHC Beheer BV en is ooit begonnen als hobby website. Inmiddels is de website dusdanig gegroeid dat wij ons genoodzaakt zien een aantal bepalingen op te nemen ten aanzien van de content en het gebruik van onze website

Gebruik van deze website

Deze website is bedoeld om kopers en verkopers van boten samen te brengen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Eenbootkopen.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan zij niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie. Temeer omdat een groot deel van de informatie wordt geleverd door de websitebezoekers zelf. Eenbootkopen.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of zonder onderbrekingen zal functioneren. Eenbootkopen.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van juistheid, volledigheid , actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand

Gebruik van informatie

Eenbootkopen.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eenbootkopen.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen aan eenbootkopen.nl

Eenbootkopen.nll behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd